አቶ ያሬድ አድነው

ዕቅድ በጀት ዝግጅት፤ ክትትልና ግማገማ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

ስለ ዳይሬክቶሬቱ

በቅርብ ጊዜ ይጠብቁን